תוצאות המחקר

התכנית "התמודדות עם חרדת בחינות – מינוסטרס" המופעלת באתר זה נחקרה ונמצאה אפקטיבית מאוד, במסגרת דוקטורט בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה.

מעטות הן תוכניות העזרה העצמית הנבחנות במחקרים מוקפדים.

לשמחתנו, זכינו לקיים מחקר מעמיק אודות אפקטיביות תוכנית ההדרכה והאימון האישי המוגשת דרך האינטרנט – תוכנית מינוסטרס

התוכנית נחקרה במהלך דוקטורט מקיף במסגרת החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, ע"י ד"ר יעקב (צימי) צימרמן (2011)

סיכום ממצאי המחקר

מטרות המחקר

לבחון האם ניתן להקטין את חרדת הבחינות של אנשים הסובלים מחרדת בחינות ואף להביא אותם להחלמה מלאה (כלומר, שלא יהיו חרדים כלל), באמצעות התוכנית באתר מינוסטרסט

אוכלוסיית המחקר

במחקר השתתפו 604 נבדקים בגילאי 16-63: תלמידים, סטודנטים ובעלי מקצוע המתמודדים עם מבחנים במהלך חייהם. כולם סבלו מרמת חרדת בחינות שפגעה בהישגיהם האקדמיים ובאיכות חייהם

מערך המחקר

המחקר היה מחקר מבוקר בו שוייכו באופן מקרי אנשים הסובלים מחרדת בחינות לקבוצת ניסוי ולקבוצת ביקורת. בעוד שקבוצת הביקורת המתינה להתערבות, קבוצת הניסוי עבדה באופן עצמאי בתוכנית הדרכה ואימון אישי ונתבקשה לרכוש כלים ומיומנויות כדי להתמודד עם חרדת הבחינות שלה

רמת חרדת הבחינות של המשתתפים (כמו גם משתנים רבים נוספים) נבדקו לפני ההתערבות ובסיומה. כמו כן, נעשה מעקב אחר רמת החרדה של מסיימי התוכנית לאחר 3 חודשים ולאחר 11 חודשים

ממצאי המחקר

 המחקר הצביע על כך שתוכנית האימון האישי המונגשת דרך האינטרנט, אפקטיבית מאוד

  1. רמת החרדה של 83% מהנבדקים ירדה באופן מובהק מאוד (תוך הצגת אפקט טיפולי גבוה במיוחד).
  2. 63% מהנבדקים החלימו לחלוטין ולא סבלו יותר מחרדת בחינות.
  3. התוצאות הללו היו עמידות לאורך זמן ורמת החרדה אף ירדה עוד יותר לאחר 3 חודשים מתום התוכנית ולאחר 11 חודשים.
  4. רמת החרדה של אנשים מושפעת מהעמדות שלהם כלפי החיים (למשל: "אני חייב להצליח בכל דבר שאני עושה" או "אני חייב שכולם יאהבו אותי כל הזמן"). המחקר בחן את עוצמת ההחזקה בעמדות בסיסיות אלו ומצא שעוצמת ההחזקה בעמדות אלו פחתה באופן מובהק (תוך הצגת אפקט טיפולי גבוה במיוחד).
    כלומר: רמת ההחזקה ב"אמונות לא רציונאליות", המעצימות את החרדה, פחתה באופן מובהק.
  5. 90% מהנבדקים ציינו שחל שיפור משמעותי בתפקוד שלהם בעת בחינה.
  6. 77% מהנבדקים ציינו שהישגיהם האקדמיים עלו בעקבות העבודה בתוכנית.
  7. 92% הביעו שביעות רצון גבוהה מאוד מהתוכנית.

מסקנות

תוכנית זו של עזרה עצמית המוגשת דרך האינטרנט להתמודדות עם חרדת בחינות הינה אפקטיבית מאוד ומסייעת לעובדים בה להתמודד עם חרדת הבחינות שלהם. רמת התפקוד האקדמי של העוברים אותה עולה באופן משמעותי.